• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2020 - CEIP SON ANGLADA

Coordinació Pedagògica

Ramon Martorell

Catalina Aloy

Pepa Font

Marga Matas

M. Àngels Rueda

Mª Jesús Arroyo

Carmen Portilla

Tomàs Oliver

Aída Luna

Marta Sánchez

TIC

Tomàs Oliver

Biel Enseñat

Carmen Portilla

Mª Jesús Arroyo

Jordi Navas

Lingüística, pla lector i biblioteca

Mª Antonia García

Marga Matas

Maria Llompart

Quica Planisi

Marta Sánchez

Ecoambiental

Ramon Martorell

M. Àngels Rueda

Carme Dalmau

María José Cánaves

Lluïsa Bestard

Convivència i Socioemocional

Cati Aloy

Pepa Font

Bel Gost

Isabel Martorell

Ana Maicas

Aina Orcera