• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2019 - CEIP SON ANGLADA

Escola Matinera CEIP Son Anglada 2018-2019

07:30h-09h

Preu socis AMIPA: 30€/mes

Preu No soci AMIPA: 35€/mes

Preu només 1 dia: 2,5€